SEVICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
ul.Pocieszka 3 (25-519), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Pod Numerem KRS: 0000886577, NIP: 9592040646, REGON: 388280668,
Kapitał Zakładowy: 120 000 zł
E-mail: Hi@cannavico.pl
Tel: 510 201 176