Odstąpienie od umowy sprzedaży
Konsument (oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta) ma prawo zwrócić część lub całość zamówienia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Koszty odesłania produktów ponosi Konsument (Przedsiębiorca na prawach konsumenta).
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o przekazanie informacji przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Hi@cannavico.pl lub pismem wysłanym na adres: Kowala Mała 37a, 26-052 Nowiny.
Można skorzystać z udostępnionego przez nas formularza odstąpienia od umowy. Jeżeli to możliwe prosimy o dołączenie go do przesyłki. Wzory formularzy można pobrać tutaj:
- Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dla Konsumentów
- Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta

Zwroty produktów prosimy kierować na następujące dane:

SEVICO sp. z o.o. 
Kowala Mała 37a
26-052 Nowiny
Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli przy zamówieniu została wybrana forma płatności za pobraniem, prosimy o przekazanie wraz ze przesyłką zwrotną informacji dotyczącej rachunku bankowego na jaki ma nastąpić zwrot.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi procedury odstąpienia od umowy sprzedaży opisanymi w pkt VII naszego Regulaminu.
Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia lub w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Wymiana produktu
Nie realizujemy wymian. Jedyną możliwością jest zwrot produktu i złożenie nowego zamówienia.
Procedura reklamacyjna
Konsument (oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta) może złożyć reklamacje dotyczące zakupionych produktów, jeśli te posiadają wady fizyczne lub prawne.
W tym celu prosimy o przekazanie reklamacji przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Hi@cannavico.pl lub pismem wysłanym na adres: Kowala Mała 37a, 26-052 Nowiny.
 
Można skorzystać z udostępnionego przez nas formularza reklamacyjnego. Jeżeli to możliwe prosimy o dołączenie go do przesyłki. Wzory formularzy można pobrać tutaj:
 
- Formularz reklamacyjny dla Konsumentów
- Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorców na prawach konsumenta
Jeżeli klient nie zdecyduje się skorzystać z naszego wzoru formularza reklamacyjnego, w celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zachęcamy, aby wraz z reklamacją dostarczyć nam następujące informacje:
- imię i nazwisko klienta;
- dane kontaktowe klienta (np. adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego);
- numer Zamówienia;
- dane dotyczące przedmiotu reklamacji oraz opis i datę stwierdzonej wady;
- żądanie klienta w związku ze złożoną reklamacją (wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, oświadczenie o obniżeniu ceny produktu, odstąpienie od umowy).
 
Zwroty produktów prosimy kierować na następujące dane:
SEVICO sp. z o.o. 
Kowala Mała 37a
26-052 Nowiny
Udzielamy odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi procedury reklamacyjnej opisanymi w pkt VI naszego Regulaminu.